Türkiye’de Tıbbi Kullanım İçin Kenevir Üretimi Yasallaştı

Kenevirin tıp sektöründeki önemi pek çok araştırmayla defalarca kanıtlanmışken bugün, Türkiye’den önemli bir karar çıktı. 5 Nisan tarihli Resmî Gazete’de yer alan kararla birlikte kenevirin ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik üretimine izin verildi.

Ancak kenevir üretimi için izin doğrudan herkese çıkarılmayacak. İlaçlarda kullanılmak üzere üretilecek kenevirin yetiştiriciliği veya işlemesi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Gerekli durumlarda ve talebe göre, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kotaya göre Müdürlük, gerçek veya tüzel kişilere yetiştiricilik yaptırabilecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan kenevir kararı:

“Lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. Lif, tohum ve sap üretimi amacıyla izinli kenevir yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır. Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü kontrolünde gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kenevir yetiştiriciliğinin hatları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlayacağı bir yönetmelik ile belirlenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir